Selamat Datang ke Sistem Pemantauan KPI Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang
PRESTASI PIAGAM PELANGGAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
MENGIKUT BAHAGIAN
  UNIT KORPORAT
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Aduan Pelanggan Yang Lengkap Maklumat Diri Dikemukakan Maklum Balas Kepada Pengadu Selewat-Lewatnya 15 Hari Bekerja Selepas Tempoh Siasatan Selesai-Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 100% 100% 100% 95%
 
  UNIT AUDIT DALAM
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Laporan Pengauditan Disiapkan Dalam Tempoh Sebulan Selepas Pengauditan Selesai 100% 100% 100% 100%
 
  UNIT INTEGRITI
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan 100% Status Aduan Berkaitan Integriti Yang Mempunyai Butiran Pengadu Dimaklumkan Kepada Pengadu Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja 100% 100% 100% 0%
 
2. Memastikan 100% Status Permohonan Daripada Jabatan / Agensi Untuk Melaksanakan Program Peningkatan Integriti Dan Penghayatan Tatatertib Dimaklumkan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja 100% 100% 100% 0%
 
  BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memproses Permohonan Setiap Hadiah Ganti Cuti Rehat Diproses Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja di terima dan dihantar ke Pejabat Kewangan Negeri Pahang Dari Tarikh Dokumen Lengkap Diterima 100% 100% 100% 100%
 
2. Menempatkan Anggota Lantikan Baru Dalam Tempoh 30 Hari Bekerja Bermula Daripada Tarikh Terima Senarai Anggota Lantikan Baru Daripada SPA Pahang 100% 0% 100% 100%
 
3. Memproses Surat Kelulusan Persaraan Pilihan Sendiri Setelah Diperkenan Oleh KDYMM Sultan Pahang Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja Dari Terima Surat Perkenan KDYMM Sultan Pahang 100% 0% 100% 0%
 
  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Semua Jenis Tuntutan Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 14 Hari 100% 100% 100% 100%
 
2. Menguruskan Pelupusan Harta Modal Dan Inventori Dilaksanakan Mengikut Keperluan 4 Kali 75% 4 Kali 100%
 
  BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Aduan Masalah ICT (Sistem,Perkakasan Dan Rangkaian) Yang Diterima Diambil Tindakan (Attend To dalam sistem meja bantuan ict 90% 100% 90% 100%
 
2. Memastikan Setiap Permohonan Pembangunan Sistem Aplikasi Baru Atau Cadangan Peningkatan Yang Diterima Dibuat Kajian 90% 100% 90% 100%
 
3. Memberi Khidmat Sokongan Dan Bantuan Teknikal Kepada Semua Jabatan Negeri 90% 0% 90% 0%
 
  BAHAGIAN DEWAN UNDANGAN NEGERI DAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Kertas Kerja MMK Yang Lengkap Dan Teratur Diangkat Ke MMK Negeri Pahang Dalam Masa 8 Hari Bekerja 100% 100% 100% 100%
 
2. Memastikan Keputusan MMK Dihantar Ke Jabatan / Agensi Selewat-Lewatnya Tiga (3) Hari Selepas Keputusan Diperakukan 100% 100% 100% 100%
 
  MAJLIS SUKAN PAHANG
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Permohonan Bantuan Penganjuran Kejohanan Yang Lengkap Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja 70% 100% 70% 100%
 
  BAHAGIAN ISTIADAT DAN PENGURUSAN MAJLIS
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Borang Pencalonan Anugerah Bintang Dan Darjah Kebesaran Negeri Pahang Yang Lengkap Diproses Dan Dikemukakan Ke Pejabat KDYMM Sultan Pahang Dalam Tempoh 14 hari Bekerja 100% 5.3% 100% 5.3%
 
  PEJABAT MENTERI BESAR
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Mengemukakan kelulusan sumbangan bagi dokumen yang lengkap kepada Pejabat Kewangan Negeri Pahang dalam tempoh 7 hari bekerja. 100% 100% 100% 100%
 
  BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan 90% daripada keputusan MMK bagi permohonan pelaburan dimaklumkan kepada pelabur dalam tempoh 14 hari bekerja selepas Cabutan Minit MMK diterima. 90% 100% 90% 100%
 
  BAHAGIAN PERUMAHAN
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Rumah Kos Rendah / Sederhanan Rendah / PPRM / PR1MA Yang Kosong/Siap Ditawarkan Kepada Pembeli 1000 Unit 279.1% 1000 Unit 312.9%
 
2. Memastikan Borang Permohonan Diterima Didaftarkan Di Dalam Sistem ePerumahan Dalam Masa 7 Hari 100% 100% 100% 100%
 
  BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Kertas Kerja Majlis Mesyuarat Kerajaan Yang Lengkap Dikemukakan Untuk Pertimbangan Dalam Tahun Semasa 40 Kertas Kerja 115% 40 Kertas Kerja 130%
 
2. Memastikan Baucer Bayaran Bagi Tuntutan Yang Lengkap Diperakukan Dalam Tempoh 14 Hari 100% 100% 100% 100%
 
  BADAN KAWAL SELIA AIR
BIL PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020 DISEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Keputusan MMK Bagi Permohonan Lesen Penggunaan Sumber Air Dimaklumkan Kepada Pemohon Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Selepas Cabutan Keputusan Diterima 100% 0% 100% 0%
 
2. Menyediakan Ulasan Teknikal Ke Atas Permohonan Pembangunan Dalam Kawasan Tadahan Air Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 15 Hari Bekerja 90% 100% 90% 100%
 


   

"Mudah, Cepat, Telus"

  Sila Login Di Sini...
  Masukkan No. Kad Pengenalan dan Kata Laluan  
  No KP :
  Kata Laluan :

  [ Tukar Kata Laluan ]


Sistem Ini Menggunakan Akses Sistem SSO
Hak Cipta Terpelihara © 2015 Bahagian Teknologi Maklumat Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang.
Paparan terbaik dengan menggunakan Internet Explorer 5.0 ke atas (1024 x 768 piksel)