Selamat Datang ke Sistem Pemantauan KPI Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang
PRESTASI PIAGAM PELANGGAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
MENGIKUT BAHAGIAN
  UNIT KORPORAT
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Aduan Pelanggan Yang Lengkap Maklumat Diri Dikemukakan Maklum Balas Kepada Pengadu Selewat-Lewatnya 15 Hari Bekerja Selepas Tempoh Siasatan Selesai-Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang 100% 41% 100% -Tidak Diisi-
 
  UNIT AUDIT DALAM
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Laporan Pengauditan Disiapkan Dalam Tempoh Sebulan Selepas Pengauditan Selesai 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
  UNIT INTEGRITI
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan 100% Status Aduan Berkaitan Integriti Yang Mempunyai Butiran Pengadu Dimaklumkan Kepada Pengadu Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
2. Memastikan 100% Status Permohonan Daripada Jabatan / Agensi Untuk Melaksanakan Program Peningkatan Integriti Dan Penghayatan Tatatertib Dimaklumkan Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
  BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Proses Kelulusan Hadiah Ganti Cuti Rehat Diproses Dalam Tempoh 90 Hari Bekerja Dari Tarikh Dokumen Lengkap Diterima 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
2. Menempatkan Anggota Lantikan Baru Dalam Tempoh 90 Hari Bekerja Bermula Daripada Tarikh Terima Senarai Anggota Lantikan Baru Daripada SPA Pahang 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
3. Memproses Surat Kelulusan Persaraan Pilihan Sendiri Setelah Diperkenan Oleh KDYMM Sultan Pahang Dalam Tempoh 30 Hari Bekerja Dari Terima Surat Perkenan KDYMM Sultan Pahang 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Semua Jenis Tuntutan Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 14 Hari 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
2. Menguruskan Pelupusan Harta Modal Dan Inventori Dilaksanakan Mengikut Keperluan 4 Kali 25% 4 Kali -Tidak Diisi-
 
  BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Aduan Masalah ICT (Sistem,Perkakasan Dan Rangkaian) Yang Diterima Diambil Tindakan (Attend To) dalam sistem meja bantuan ict 90% 100% 90% -Tidak Diisi-
 
2. Memastikan Setiap Permohonan Pembangunan Sistem Aplikasi Baru Atau Cadangan Peningkatan Yang Diterima Dibuat Kajian 90% 100% 90% -Tidak Diisi-
 
3. Memberi Khidmat Sokongan Dan Bantuan Teknikal Kepada Semua Jabatan Negeri 90% 0% 90% -Tidak Diisi-
 
  BAHAGIAN DEWAN UNDANGAN NEGERI DAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Kertas Kerja MMK Yang Lengkap Dan Teratur Diangkat Ke MMK Negeri Pahang Dalam Masa 8 Hari Bekerja 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
2. Memastikan Keputusan MMK Dihantar Ke Jabatan / Agensi Selewat-Lewatnya Tiga (3) Hari Selepas Keputusan Diperakukan 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
  MAJLIS SUKAN PAHANG
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Permohonan Bantuan Penganjuran Kejohanan Dan Penyertaan Ke Kejohanan Dan Penyertaan Ke Kejohanan Yang Lengkap Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja 70% 100% 70% -Tidak Diisi-
 
  BAHAGIAN ISTIADAT DAN PENGURUSAN MAJLIS
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Borang Pencalonan Anugerah Bintang Dan Darjah Kebesaran Negeri Pahang Diproses Sebelum Hari Keputeraan KDYMM Sultan Pahang Setiap Tahun 100% 4.7% 100% -Tidak Diisi-
 
  PEJABAT MENTERI BESAR
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan permohonan kebenaran pindah milik tanah daripada Melayu kepada bukan Melayu yang lengkap diangkat kepada YAB Menteri Besar Pahang dalam tempoh 14 hari bekerja. 100% 100% 100% 100%
 
  BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan 90% daripada keputusan MMK bagi permohonan pelaburan dimaklumkan kepada pelabur dalam tempoh 14 hari bekerja selepas Cabutan Minit MMK diterima. 90% 100% 90% -Tidak Diisi-
 
  BAHAGIAN PERUMAHAN
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Rumah Kos Rendah / Sederhanan Rendah / PPRM / PR1MA Yang Kosong Ditawarkan Kepada Pembeli 1000 Unit 225.1% 1000 Unit -Tidak Diisi-
 
2. Memastikan Borang Permohonan Diterima Didaftarkan Di Dalam SPAP Dalam Masa 7 Hari 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
  BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Kertas Kerja Majlis Mesyuarat Kerajaan Yang Lengkap Dikemukakan Untuk Pertimbangan Dalam Tahun Semasa 40 Kertas Kerja 100% 40 Kertas Kerja -Tidak Diisi-
 
2. Memastikan Baucer Bayaran Bagi Tuntutan Yang Lengkap Diperakukan Dalam Tempoh 14 Hari 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
  BADAN KAWAL SELIA AIR
BIL PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Keputusan MMK Bagi Permohonan Lesen Penggunaan Sumber Air Dimaklumkan Kepada Pemohon Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Selepas Cabutan Keputusan Diterima 100% 0% 100% -Tidak Diisi-
 
2. Menyediakan Ulasan Teknikal Ke Atas Permohonan Pembangunan Dalam Kawasan Tadahan Air Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 15 Hari Bekerja 90% 100% 90% -Tidak Diisi-
 


   

"Mudah, Cepat, Telus"

  Sila Login Di Sini...
  Masukkan No. Kad Pengenalan dan Kata Laluan  
  No KP :
  Kata Laluan :

  [ Tukar Kata Laluan ]


Sistem Ini Menggunakan Akses Sistem SSO
Hak Cipta Terpelihara © 2015 Bahagian Teknologi Maklumat Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang.
Paparan terbaik dengan menggunakan Internet Explorer 5.0 ke atas (1024 x 768 piksel)