Selamat Datang ke Sistem Pemantauan KPI Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang
PRESTASI PIAGAM PELANGGAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN PAHANG
MENGIKUT BAHAGIAN
  UNIT KORPORAT
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Surat Akuan Terima (SAT) bagi Aduan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang dikemukakan selewat-lewatnya satu (1) hari dari tarikh aduan diterima 100% 100% 100% 100%
 
  UNIT AUDIT DALAM
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Laporan Pengauditan Disiapkan Dalam Tempoh (1) Sebulan Selepas Pengauditan Selesai 100% 94% 100% 70%
 
  UNIT INTEGRITI
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan 100% Status Aduan Berkaitan Integriti Yang Mempunyai Butiran Pengadu Dimaklumkan Kepada Pengadu Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja 100% 100% 100% 100%
 
2. Memastikan 100% Status Permohonan Daripada Jabatan / Agensi Untuk Melaksanakan Program Peningkatan Integriti Dan Penghayatan Tatatertib Dimaklumkan Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja 100% 100% 100% 100%
 
  BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memproses Permohonan Setiap Hadiah Ganti Cuti Rehat Diproses Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja Di Terima Dan Dihantar ke Bahagian Khidmat Pengurusan Pejabat SUK Pahang Dari Tarikh Dokumen Lengkap Diterima 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
2. Menempatkan Anggota Lantikan Baru Dalam Tempoh 30 Hari Bekerja Bermula Daripada Tarikh Terima Senarai Anggota Lantikan Baru Daripada SPA Pahang. 100% 0% 100% 0%
 
3. Memproses Surat Kelulusan Persaraan Pilihan Sendiri Setelah Diperkenan Oleh KDYMM Sultan Pahang Dalam Tempoh 7 Hari Bekerja Dari Terima Surat Perkenan KDYMM Sultan Pahang 100% 100% 100% -Tidak Diisi-
 
  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Semua Jenis Tuntutan Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 14 Hari 100% 100% 100% 100%
 
2. Menguruskan Pelupusan Harta Modal Dan Inventori Dilaksanakan Mengikut Keperluan 4 Kali 0% 4 Kali 0%
 
  BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Aduan Masalah ICT (Sistem,Perkakasan Dan Rangkaian) Yang Diterima Diambil Tindakan (Attend To) maklumbalas awal dalam sistem meja bantuan ict dalam tempoh 3 hari bekerja 100% 100% 100% 100
 
2. Memastikan Setiap Permohonan Pembangunan Sistem Aplikasi Baru Atau Cadangan Peningkatan Yang Diterima Dibuat Kajian Dalam Tempoh 3 Bulan 90% 33.33% 90% 66.67
 
3. Memberi Khidmat Sokongan Dan Bantuan Teknikal Kepada Semua Jabatan Negeri Pahang 90% 100% 90% 100
 
  BAHAGIAN DEWAN UNDANGAN NEGERI DAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Kertas Kerja MMK Yang Lengkap Dan Teratur Diangkat Ke MMK Negeri Pahang Dalam Masa 8 Hari Bekerja Selepas Pre-council 100% 100% 100% 100%
 
2. Memastikan Keputusan MMK Dihantar Ke Jabatan / Agensi Selewat-Lewatnya Tiga (3) Hari Selepas Keputusan Diperakukan 100% 100% 100% 100%
 
  MAJLIS SUKAN PAHANG
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Permohonan Bantuan Penganjuran Kejohanan Yang Lengkap Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja 70% 100% 70% -Tidak Diisi-
 
  BAHAGIAN ISTIADAT DAN PENGURUSAN MAJLIS
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan 100% senarai Penerima Anugerah Bintang dan Darjah Kebesaran Negeri Pahang yang telah diperkenankan oleh KDYMM Sultan Pahang dibuat edaran kepada penerima Anugerah Bintang dan Darjah Kebesaran Negeri Pahang sebelum Hari Majlis Pengurniaan Darjah-darjah Kebesaran dan Pingat-pingat Negeri Pahang Darul Makmur setiap tahun 100% 0% 100% 0%
 
  PEJABAT MENTERI BESAR
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Mengemukakan Kelulusan Sumbangann Kerajaan Negeri Bagi Dokumen Yang Lengkap Kepada Pejabat Kewangan Negeri Pahang Dalam Tempoh Tidak Lebih Daripada 7 Hari Bekerja. 100% 100% 100% 100%
 
  BAHAGIAN PERANCANG EKONOMI NEGERI
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan 90% daripada keputusan MMK bagi permohonan pelaburan dimaklumkan kepada pelabur dalam tempoh 14 hari bekerja selepas Cabutan Minit MMK diterima. 90% 100% 90% 0%
 
  BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Memastikan Baucar Bayaran Bagi Tuntutan Yang Lengkap Diperakukan Dalam Tempoh 14 hari 100% 100% 100% 100%
 
2. Memastikan Kertas-Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan / Kertas Dasar Dilengkapkan Dalam Tempoh Yang Ditetapkan Untuk Dikemukakan Kepada Urus Setia MMK 21 Hari 100% 21 Hari 100%
 
  BADAN KAWAL SELIA AIR
BIL PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 JUN 2024
SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN
1. Menyediakan Ulasan Teknikal Ke Atas Permohonan Pembangunan Dalam Kawasan Tadahan Air Yang Lengkap Diproses Dalam Tempoh 15 Hari Bekerja 90% 100% 90% 100%
 


   

"Mudah, Cepat, Telus"

  Sila Login Di Sini...
  Masukkan No. Kad Pengenalan dan Kata Laluan  
  No KP :
  Kata Laluan :

  [ Tukar Kata Laluan ]


Sistem Ini Menggunakan Akses Sistem SSO
Hak Cipta Terpelihara © 2015 Bahagian Teknologi Maklumat Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang.
Paparan terbaik dengan menggunakan Internet Explorer 5.0 ke atas (1024 x 768 piksel)